Wægger Negotiation Institute

Forhandlings- og konflikthåndteringstrening til forretningslivet, det offentlige og til organisasjoner.

Wægger Negotiation Institute

Forhandlings- og konflikthåndteringstrening til forretningslivet, det offentlige og til organisasjoner.

Konflikthåndtering og forhandlingsrevisjon

Alle konflikter er unike, derfor tilbyr WNI flere former for rådgivning:

Workshop / Foredrag

WNI holder workshops, foredrag og seminarer i konflikthåndtering, forhandlinger, innflytelse- og påvirkningsarbeid.  For bedrifter og organisasjoner.

Rådgivning

Roar er rådgiver for ledergrupper og ledere i konflikthåndtering, forhandlinger, mekling, innflytelses- og påvirkningsarbeid.

Forhandlinger

Forhandlingskompetanse fra Program On Negotiation på Harvard Law School. Wægger har i flere år vært rådgiver for klienter i svært krevende forhandlinger.

Mekling

Assisterer partene i å utvikle kreative muligheter som møter begge partenes behov. Roar bidrar til å balansere behov og krav, slik at resultatet blir en solid avtale for begge parter.

Konflikthåndtering:
Vi løser konflikten før det blir en rettssak.

Mekling:
Har deg og en partner motstridende interesser?

Forhandling:
Teknikker og prosesser som resulterer i VINN-vinn.

Forhandlingsrevisjon:
En systematisk tilnærming og gjennomføring. 

Partnere

Ta gjerne kontakt!

En av «Norges beste konfliktmeglere» (Finansavisen).

Roar Thun Wægger

Fasilitator // Mekler // Rådgiver

Wægger Negotiation Institute

Universitetsgata 12, 0164 Oslo

Partnere og aktuelle linker:
Linkedin
MINDtalk