Fasiliterende lederstil

Roar Thun Wæggger snakker om Fasiliterende lederstil

Da jeg startet Wægger Negotiation Institute hadde jeg mulighet til å gi meg selv hvilken som helst tittel. Det var min autonomi når jeg er både grunnlegger og daglig leder.

For meg var det viktig å finne en tittel som skulle beskrive hvilken rolle jeg skal ha i møte med mine kunder, og da var det for meg enkelt – jeg er en fasilitator.

Hva er fasilitativ eller tilretteleggende ledelse?

Målet med en tilretteleggende ledelse er å styrke deltakerne til å ta beslutninger og å fremme bedre kommunikasjon og produktivitet i gruppen.

I Wægger Negotiation Institute’s arbeid vil deltakerne være med på workshops og webinar, det er kunder jeg er en sparringspartner med, og det er parter i en meklingsprosess jeg tilrettelegger.

Parter i en mekling opplever gjerne situasjonen som kaotisk og ufokusert, og de søker hjelp til å tilrettelegge forhandlingsprosessen de står i. Deltakere på en workshop skal bevisstgjøre seg og lære ny kunnskap og ferdighet, og det er iallefall kaotisk når du har gjort ting på en bestemt måte og skal ære nye måter. Sparringparter opplever ofte det er krevende å holde fokus på oppgaver de er gitt og det er da ofte mentalt kaotisk å «ta ned» de riktige oppgavene.

I slike situasjoner, og mange andre, kan det være god bruk med fasiliterende lederskap. Det er et egnet verktøy som gir partene, deltakerne eller sparringspartneren mulighet til å ta beslutninger, håndtere uenigheten eller konflikten, og ta ansvar for utfordringer. Det er et egent verktøy, fordi det er en effektiv måte å lede kreative prosesser blandt høytytende deltakere.

Derfor ønsker jeg å beskrive noe nærmere hva fasiliterende ledelse er og hvordan det vi i WNI bruker det.

Hva er fasilitering eller tilrettelegging?

Fasilitering dreier seg i stor grad om å bruke ferdigheter for å holde møter mellom mennesker fokuserte og produktive.

En av de ledende lærekreftene på Harvard’s PON, professor Lawrence Susskind ved MIT, og grunnlegger av Consensus Building Institute, Cambridge, USA, beskriver hva faslitering er i sin meget gode bok «Good for You, Great for Me».

«Tilrettelegging kan sees på som et knippe møteledelsesevner som alle kan bruke, for eksempel å koordinere samtaleflyten, sikre at deltakerne overholder tiden, kjøle temperament når samtaler blir overopphetet, og periodisk oppsummere essensen av hva de har avtalt».

I WNI trener og rådgir vi parter som skal i krevende forhandlinger, parter som står i konflikter på arbeidsplassen eller i familien, eller tilrettelegger i mekling. Da er det mange fordeler med å bruke en fasiliterende lederstil. Jeg opplever det bidrar til å styrke partenes evne til å håndtere krevende forhandlinger og møter, og senere lede utfordrende oppgaver og prosjekter.

Å utøve en fasiliterende ledelse innebærer et tett samarbeid mellom oss som leder gruppen og deltakerne i gruppen. Samarbeid innebærer at vi skaper en gjensidig prosess hvor vi jobber med og gjennom andre mennesker for å oppnå det partene eller gruppen anser som målet, eller det som er målet med møtet.

Roger Schwarz, forfatteren av boken «The Skilled Facilitator» setter opp ni «grunnregler» eller kjerneverdier i tilretteleggende ledelse.

 1. Test antagelser og slutninger
 2. Del all relevant informasjon
 3. Bruk konkrete eksempler og bli enige om hva viktige ord betyr
 4. Forklar ditt resonnement og hensikt
 5. Søkelys på interesser, ikke posisjoner
 6. Kombiner argumentasjon og spørsmål
 7. Utform i fellesskap neste trinn og måter å teste uenigheter på
 8. Diskuter problemer som ikke kan diskuteres
 9. Bruk en beslutningsregel som genererer nivået av de forpliktelser som er nødvendig

Tilstedeværelse er for meg et sentralt kjennetegn på en fasiliterende lederstil, og det bidrar gang etter gang til å akseptere og fremheve mangfold og ekthet som gjør at konfliktløsning ikke bare blir skrevet i en avtale, men konflikten eller uenigheten blir løst opp på en slik måte at avtalen blir gjennomført.

Her er ytterligere kjennetegn på fasilitering jeg oppfordrer deg til å bruke i dine kommende forhandlinger;

 • gi retning uten å ta kontroll
 • sikre at alle rundt bordet er involvert i beslutninger
 • balanserer styring av både innholdet og prosessen med gruppe
 • bevissthet på at prosessen på hvordan en gruppe agerer er kritisk for suksess og fortjener betydelig oppmerksomhet
 • inkluderer diskusjon «elefanten i rommet» for å sikre at uenigheten blir adressert produktivt
 • oppmuntrer til åpen, ærlig og respektfull dialog
 • forsøker å tilretteleggende slik at deltakerne reflekterer mer enn de reagerer, og utfordrer engasjernede lytting slik at alle stemmer blir hørt
 • lytter etter og søker å hjelpe andre til å se sammenhenger mellom det som skjer her og hva sm har skjedd tidligere
 • alle involverte må ta ansvar for å ta beslutninger og fullføre de avtalte oppgaver

Dette er verdier og gode påminnelser for meg, og jeg håper dette kan være til bruk for deg når du går inn i dine kommende forhandlinger, konflikter, og når du skal tilrettelegge konstruktive dialoger i mekling.

Å være en fasilitator handler om å koble mennesker sammen, ta tak i problemene de strever med, og hjelpe dem å skape muligheter for fremtiden.