Finn Styrke og Utholdenhet

finn styrke og utholdenhet

Denne uken ble WNI-grunnlegger Roar Wæggers artikkel, Finding Strength and Endurance, publisert i Brainz Magazine, hvor han bidrar som Senior Executive Contributor.


3,8 km svømming i Hardangerfjorden fra en ferge til Eidfjord, legg til 180 km sykling fra fjorden på Vestlandet over høyfjellsplatået Hardangervidda til Tinnsjøen på østsiden. Deretter en tredje etappe med en maraton (42,2 km) med det endelige målet på fjelltoppen Gaustatoppen, på 1883 meters høyde. Jeg er ekstremt stolt fordi min eldste sønn, Kristian, deltok i sin første langdistansetriatlon og fikk den berømte svarte T-skjorten som en av de 160 beste utøverne.

Finding strength and endurance

I verdenen for utholdenhetsidretter og profesjonell utvikling er det overraskende paralleller som kan trekkes mellom tilsynelatende ulike aktiviteter.

Norseman Triathlon, ofte ansett som verdens hardeste triatlon på grunn av sine ekstreme forhold og krevende løype, har interessante likheter med «The Power of Nice»-forhandlingstreningen fra Wægger Negotiation institute.

Mens den ene tester fysisk utholdenhet til det ytterste, fokuserer den andre på å finslipe ferdighetene som trengs for å navigere i komplekse forretningsforhandlinger.

La oss se nærmere på 5 sammenhenger som kan trekkes mellom disse to tilsynelatende urelaterte feltene:

1. Mental Motstandskraft

Både Norseman Triathlon og «Power of Nice»-forhandlingskurset krever at deltakerne utvikler en solid mental motstandskraft. I Norseman står utøverne overfor iskaldt vann, bratte stigninger og uforutsigbare værforhold. På samme måte møter de som deltar i høyrisikoforhandlinger utfordrende situasjoner som krever rask tenkning, tilpasningsevne og emosjonell stabilitet. Akkurat som en Norseman-triatlet må mestre den mentale utfordringen det er å overvinne iskaldt vann, må en dyktig forhandler bevare roen selv når diskusjonene blir anstrengte.

2. Forberedelse og Strategi

Suksess i begge feltene avhenger av grundig forberedelse og strategisk planlegging. En deltaker i Norseman må trene intensivt i de tre disiplinene – svømming, sykling og løping – og gjøre seg kjent med det farlige terrenget. I forhandlingssammenheng må en godt forberedt forhandler studere saksforholdet, undersøke den andre parten og skissere klare mål. Akkurat som en triatlet må sette tempoet under løpet, må en forhandler strategisk styre samtalen, avsløre informasjon på det rette tidspunktet for å oppnå det beste resultatet.

3. Tilpasning til Skiftende Forhold

Løypa i Norseman Triathlon, som inneholder fjellandskap og uforutsigbare værskifter, krever tilpasningsevne. Utøvere må justere sin tilnærming på sparket for å håndtere uventede utfordringer. På samme måte er forhandlinger sjelden lineære; de tar ofte uventede vendinger på grunn av skiftende omstendigheter eller ny informasjon. En forhandler trent i «Power of Nice»-metoden er rustet til å endre kurs smidig og finne gjensidig fordelaktige løsninger selv når de står overfor uforutsette hindringer.

4. Samarbeidsinnstilling

Både Norseman Triathlon og «Power of Nice»-forhandlingskurset legger vekt på verdien av et samarbeidsorientert tankesett. I Norseman kan deltakere og deres støtteteam hjelpe hverandre under løpet, noe som fremmer en følelse av samhold til tross for den konkurransepregete naturen. «Power of Nice»-tilnærmingen fremmer en samarbeidsånd ved å oppmuntre forhandlere til å legge vekt på verdien av å bygge relasjoner og finne løsninger som er til fordel for begge parter. Dette tankesettet har som mål å skape varige partnerskap i stedet for bare å sikre kortsiktige gevinster.

5. Målrettet Orientering

Å sette og nå mål er en hjørnestein både i Norseman Triathlon og i forhandlingstrening. Deltakere i Norseman har ofte personlige mål for å fullføre den krevende løypa, enten det er å mestre en spesifikk fjellovergang eller å fullføre for å motta den berømte svarte t-skjorten. Forhandlere arbeider også mot definerte mål, med sikte på å sikre gunstige vilkår for sin side samtidig som de sørger for at den andre parten er tilfreds. Den disiplinen som kreves for å bryte gjennom fysiske grenser i Norseman, samsvarer med den utholdenheten som er nødvendig for å oppnå forhandlede avtaler.

Finding strength and endurance

Den usannsynlige kombinasjonen av Norseman Triathlon og «Power of Nice»-forhandlingstrening avdekker uventede likheter. Begge krever mental motstandsdyktighet, forberedelse, tilpasningsevne, samarbeid og målorientering.

Mens den ene tester grensene for menneskelig utholdenhet og den andre finpusser kunsten å forhandle dyktig, er de underliggende prinsippene for disiplin, strategi og utholdenhet universelle.

Enten man svømmer gjennom iskaldt vann eller navigerer i kompliserte forretningsavtaler, kan erfaringene fra det ene området utvilsomt berike det andre.

Kontakt WNI

Ring oss (+47) 48 15 80 35

Send oss en e-post roar@wni.as

Gå til kontaktskjema

Sjekk også den originale artikkelenBrainz Magazines hjemmeside.