Forhandlingsrevisjon

Få struktur på din forhandlingsprosess.

Hva gjør din organisasjon i dag i forberedelse og gjennomføring av forhandlinger eller annet konflikthåndteringsarbeid? Trenger dere en gjennomgang, en revisjon, av hvordan dere mest effektivt forbereder dere eller hvordan dere systematisk tilnærmer dere gjennomføringen av forhandlingen?

Revisjonen består i at WNI tar et nytt blikk på hva som allerede eksisterer. En slik revisjon vil bli gjort på bakgrunn av WNI sin forståelse av anerkjent teori, kunnskap og erfaring. Hensikten med revisjonen er å se hva som blir gjort, og «sette fingeren» på områder hvor forhandlinger kan gjøres annerledes i organisasjonen i dag, analysere potensielle årsaker, og anbefale tilpassede endringer – før organisasjonen bestemmer seg for å investere i WNI sin forhandlingstrening.

  • Forhandlingsteknikker som resulterer i VINN-vinn.
  • En enkel tilnærming som hjelper deg i alle livets forhandlinger.
  • Prosess for å ivareta motpartens interesser, slik at du bygger langsiktige relasjoner.

Ta gjerne kontakt!

«Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.» – John F. Kennedy