Forhandlingsrevisjon.

Du kan alltid forbedre deg

Les mer

WNI tilbyr forhandlingsrevisjon, som er gjennomganger og revisjoner om hvordan du i dag forbereder deg til forhandling, og hvordan du mer effektivt kan forberede deg og de andre i organisasjonen din på en systematisk måte.

Gjennom en forhandlingsrevisjon kan vi hjelpe deg med å strukturere din neste forhandlingsprosess effektivt.

Hva gjør organisasjonen din idag for å forberede og gjennomføre forhandlinger eller konflikthåndtering? Du kan alltid forbedre deg.

Har du og ditt team behov for å trene på spesifikke situasjoner og forhandligner?
WNI tilbyr også skreddersydde forhandlingstreninger.

Derfor tilbyr WNI forhandlingsrevisjoner til din organisasjon. WNI vil gjennomføre en revisjon, ved å se på hva du allerede har på plass. Revisjonen vil bruke WNIs forståelse av veletablerte akademiske teorier fra ledende institusjoner rundt om i verden, vår tilegnede kunnskap og erfaring. Forhandlingsrevisjonens formål er å få et inntrykk av hva du allerede har oppnådd, for da å påpeke områder i organisasjonen som kan gjøres annerledes. WNI vil analysere og finne årsakene sammen med deg og deretter anbefale tilpassede endringer.

Founder and CEO of WNi, Roar Thun Wægger
Christopher Olsson Loenes is a facilitator, advisor, and SIMI certivied mediator.
Venera Kusari is a peacebuilding professional conflict practitioner, researcher, trainer, and manager of projects in the field of humanitarian, human rights, and social development.
Adrian Martin is currently a law student at the University of Oslo.
Peder Grennes Hallin is currently a law student at UiO, where he is getting his master’s degree in law.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Kontakt oss