Hvordan kan vi bedre betjene våre kunder?

HardCore Soft Skills kan hjelpe deg bedre betjene dine kunder

Det var en stor glede å være en del av dette internasjonale panelet der vi diskuterte, The future of the legal profession, LAW2.0 konferansen i Dubai denne helgen.

Med våre brede erfaringer var diskusjonen også bred «hvordan kan vi bedre betjene våre kunder og ta vare på oss selv i fremtiden?»

Sammen diskuterte vi international  l aw, at jussen ikke er nok, og hvordan vi må være oppmerksomme på mental helse  og velvære, virtuelle rettssaker, remote høringer og menneskelige ferdigheter.

Betydningen av klientenes syn på advokater, hvor mange som venter for lenge før de involverer en advokat, og behovet for utdanningsinstitusjoner for å forberede unge advokater med riktig kompetanse før de går inn i yrkeslivet, var blant temaene fra paneldeltakerne.

Fra en reformert advokat’s perspektiv, ønsket jeg å ta opp  – Menneskeheten er nøkkelen – utviklingen av bedre menneskelige ferdigheter og tankesett vil skille den juridiske profesjon i fremtid.  Jeg tror bevisstheten om bedre menneskelige ferdigheter blant fremtidige advokater må starte under utdanningen, og ikke under læretiden. Mange jurister mener at forhandlinger er en rent logisk, rasjonell prosess for å løse uenigheter og tvister. De med mer kunnskap om hva det betyr å være en god forhandler, vet også at de må bruke HardCore Soft Skills.

Blant de grunnleggende menneskelige ferdigheter den juridiske profesjon må utvikle for å skille seg ut fra mengden i fremtiden er:

  • FORSTÅ SELVET, og DEN ANDRE, hvilke antagelser og skjevheter de bringer med seg. Ikke reager på dem, men still spørsmål ved dem!
  • BEVISSTHET – bevissthet om hjernens automatiske system og bevissthet om observasjon. For å gjøre dette må vi ta perspektiv fra utsiden.
  • Jeg vil også at fremtidige advokater skal bruke FANTASIEN sin til å være kreative. Diskutere/vurdere/skape muligheter er noe annet enn å ta posisjoner eller stille krav. Med våre utviklede kommunikasjonsevner, stille gode spørsmål og aktiv lytting, kan vi bidra til å skape muligheter først og vurdere dem etterpå.

Takk til mine  mange internasjonale kolleger i rommet, og mange takk for en interessant økt til mine andre paneldeltakere Adv. Kanchan TalrejaHannah BekoMark SeahVirginie Tassin Campanella, & Franco Taisch.

Se video fra The future of the legal profession, LAW2.0 konferansen i Dubai her: