Konflikthåndtering.

Viktigheten av konstruktiv kommunikasjon

Les mer

WNI har styrket sitt søkelys på konflikthåndtering med Venera Kusari’s brede erfaring med tilrettelegging og prosessdesign.

Vi vil kunne kombinere kompetanse innen programdesign, ledelse og opplæring innen følgende områder:

  • Dialog, forhandlinger, mekling – tilrettelegging og prosessdesign
  • Konflikttransformasjon og fredsbyggingstilnærminger
  • Kommunikasjon i konflikthåndtering
  • Fredsutdanning og utarbeidelse av emner innen faget
  • Policy design

 

WNI tilbyr workshops og webinarer om følgende temaer:

  • Konflikt og kompleksitet: en dynamisk systemtilnærming for å håndtere langvarige sosiale konflikter
  • Konfliktløsing og samarbeid i lokalsamfunn
  • Ferdigheter i konfliktløsing for ungdom
  • Kvinnelige forhandlere
  • Kvinner og diplomati

WNI er engasjert og lidenskapelig opptatt av å påvirke positiv endring gjennom vårt arbeid med personlig og sosial utvikling. Vi tror at sosial endring starter med å skape rom som fremmer konstruktiv kommunikasjon og likestillingsbasert praksis innenfor organiserte enheter som arbeidsplasser, familier, lokalsamfunn og politiske institusjoner.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Kontakt oss