Konflikthåndtering: Unngå kostbare rettssaker

Konfliktløsning

Alle private saker til domstolene, blir gjort offentlige. Konflikter som eskalerer til rettssaker kan føre til betydelige omdømmetap for deg eller din virksomhet. Hva gjør du i slike krevende situasjoner? Wægger går inn som en fasilitator og tilrettelegger på en god måte, slik at din konflikt og din sak blir løst kostnadseffektivt. Samtidig som du unngår rettssak og offentlighet, vil du på den måten også ivareta et godt relasjonsforhold med din partner – underveis og etter saken.

  • Unngå lange konfliktprosesser og kostbare rettssaker.
  • Løs konflikten/situasjonen trygt og kostnadseffektivt.
  • Beskytt deg fra omdømmetap.

Trenger du hjelp med den vanskelige samtalen, eller har du en konflikt eller en vanskelig situasjon internt i selskapet eller partnerskapet? WNI bistår i slike situasjoner.

Siktemålet er at du skal bli bedre i stand til å bygge gode forretningsrelasjoner, få gjennomslag for dine mål, og blir bedre til  å håndtere viktige forhandlinger eller bedre dine konflikthåndteringsferdigheter.

Ta gjerne kontakt!