Mekling: Assisterer partene i å finne felles løsninger

Har deg og en partner motstridende interesser?

Som en mekler forsøker WNI å få to eller flere parter med motstridende interesser til å finne felles løsning og optimalt en løsning som bringer mer verdi for partene i fremtiden. Roar Thun Wægger har opplevd at de beste og mest gjennomslagskraftige løsningene er de som oppnås av partene, derfor er Roar sin meklingsstil en fasiliterende og interessebasert tilnærming.

  • Utvikle kreative løsninger som møter partenes behov og ønsker. 
  • Få en realitetsorientering under forhandlingen.
  • Sikre en god løsning ved hjelp av visuelle hjelpemidler.

Roar Thun Wægger sin oppgave er å assistere partene i å utvikle kreative muligheter som møter partenes behov og ønsker. Når passende bruker Roar visuelle hjelpemidler i forberedelse av diskusjoner og for å illustrere mulige løsninger. På den annen side, er han ikke tilbakeholden med å være proaktiv og tilby partene realitetsorientering. Dette er særlig viktig dersom prosessen blir fastlåst på grunn av urealistiske forventninger fra advokatene eller klientene, når partene glemmer å fokusere på behov fremfor krav, eller når en eller begge parter har behov for å bli påminnet de potensielle konsekvensene av å ikke komme frem til en avtale.

Roar sin spesialitet ligger innenfor arbeidsrelaterte konflikter, men en foretrukket fasiliterende meklingsstil gjør at han også tar oppdrag innen andre områder, f.eks. familie og barn, arv, nabostrider, og i mer kommersielle meklinger.

Roar har sin teoretiske mekling- og konfliktløsningsutdanning fra the Straus Institute ved Pepperdine Law School, USA. Roar er ekstern rettsmekler tilknyttet Borgarting lagmannsrett og underliggende tingretter fra 2018-2024. Han er sertifisert mekler av Advokatforeningen og veileder på meklingsutdanningen til Advokatforeningen. Roar foreleser i konflikthåndtering på Juridisk fakultet ved UiO, og har i en årrekke holdt kurs i forhandling og konflikthåndtering.

Ta gjerne kontakt!

«Raske løsninger uten rettssaker eller voldgift. Megling kan spare klientene for millioner, men det er langt mellom de virkelig gode meglerne.» Finansavisen