Om oss.

Wægger Negotiation Institute – WNI er et privat konsulentselskap som gir opplæring i forhandlings- og konflikthåndtering, rådgivning og mekling, til bedrifter, offentlige og ideelle organisasjoner.

Les mer Team & rådgivere

Din betrodde rådgiver.

WNI treninger og rådgivning er tilpasset kundens behov slik at deres ledere, team og individuelle ansatte er bedre i stand til å håndtere viktige forhandlinger, bygge relasjoner og bruke sine konflikthåndteringsevner effektivt.Kunder av WNI vil konsentrere seg om sine kjerneaktiviteter, redusere høye personlige og økonomiske kostnader i tilfelle konflikt, og bygge sterke forretningsforhold.WNI vil hjelpe deg med å håndtere forhandlingen, konflikten eller meklingen som Your trusted advisor.

Team & rådgivere.

Roar Thun Wægger

Grunnlegger & Daglig leder

Roar er en tilrettelegger, rådgiver og megler.

Han er Harvard PON’s og Pepperdine Straus’ Institute utdannet forhandler, mekler og konfliktløsningsspesialist.

Han er også en Singapore International Mediation Institute (SIMI) akkreditert sivil/kommersiell megler, en sertifisert britisk sivil/kommersiell megler, og en sertifisert megler av Advokatforeningen.

Christopher Olsson Loenes

Fasilitator

Christopher er en fasilitator, rådgiver og mekler.

Han er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, med fordypning i forhandlinger og konfliktløsning. Han har vunnet flere prestisjefylte forhandling- og meklings-konkurranser, og er også en erfaren kurs og foredragsholder innen forhandlingsteknikker og mekling.

Christopher er mekler i Husleietvistutvalget og har over 400 timer med meklinger bak seg og løser over 8 av 10 saker (per okt. 2022).

Han er også en Singapore International Mediation Institute (SIMI) akkreditert sivil / kommersiell mekler.

Venera Kusari

Fasilitator

Venera Kusari er en fasilitator med mer enn 10 års erfaring som freds- og konfliktfasilitator, forsker, trener og leder av prosjekter innen humanitært arbeid, menneskerettigheter og sosial utvikling.

Hun har sin utdanning innen forhandling og konflikthåndtering fra Columbia University i New York City, og hun har tilegnet seg verdifull erfaring med å jobbe for organisasjoner som International Crisis Group, Mercy Corps International, UN Women, European Centre for Minority Issues, Committee to Protect Journalists. I tillegg har hun erfaring fra Columbia University ’s konfliktforskningsinstitutt, AC4.

Venera har ledet internasjonale prosjekter for minoritetsrettigheter, ungdomsvold, kriserespons og interkommunale konflikter, i tidligere Jugoslavia, Colombia, Myanmar, USA og i Norge.

Hennes forskningsinteresser fokuserer på den komplekse dynamikken som oppstår i konflikter, kommunikasjon og konflikt, maktasymmetrier og tilnærminger til bærekraftig fred. Hun er interessert i å forstå disse temaene på mellommenneskelig, interkommunalt, så vel som internasjonalt nivå. Analysene hennes setter søkelys på kritiske tilnærminger til konflikt, narrativ og dialog. Hun jobber med etniske og religiøse minoritetsgrupper, kvinner, ungdom og fagpersoner fra ulike felt.

Hun er en erfaren trener innen fasilitering og tilrettelegging, og har ledet en rekke workshops med ulike interessenter i flere land.

Venera er engasjert og lidenskapelig opptatt av å påvirke positiv endring gjennom sitt arbeid med personlig og sosial utvikling. Hun mener at sosial endring starter med å skape rom som fremmer konstruktiv kommunikasjon og likestillingsbasert praksis innenfor organiserte enheter som arbeidsplasser, familier, lokalsamfunn og politiske institusjoner.

Adrian Martin

Trainee

Adrian er for tiden jusstudent ved Universitetet i Oslo.

Han har en spesiell interesse for forhandlinger og konflikthåndtering, og etter å ha vunnet ELSA Norges nasjonale forhandlingskonkurranse våren 2020 har han deltatt i en rekke forhandlings- og meklingskonkurranser rundt om i verden med Roar Wægger som trener.

Peder Grennes Hallin

Trainee

Peder er for tiden jusstudent ved UiO, hvor han får sin mastergrad i rettsvitenskap.

Han har bakgrunn fra direkte salg og sport, og det er her han lærte verdien av å kombinere konkurranseevne, åpenhet og samtaleferdigheter.

Peder ble formelt introdusert for forhandlingskunsten gjennom å vinne ELSA Norges nasjonale forhandlingskonkurranse våren 2020. I den påfølgende tiden hadde han privilegiet å jobbe tett med Roar og resten av WNI-teamet, og raskt øke sine ferdigheter og interesse for forhandlinger og alternativ tvisteløsning.

Hva noen av våre kunder sier...

"Du har laget et fantastisk forhandlingskurs, som ble utført av deg på en veldig god måte. Veldig godt innhold, klart språk, mye plass til spørsmål og refleksjoner. Takk! Veldig bra. Jeg ble positivt overrasket – dette var en digital opplæring som overgikk mine forventninger."
“TAKK for ekstremt gode og kraftige midler som er morsomme å se fungere i det virkelige liv! Grunnen til at jeg skriver til deg er fordi jeg synes det må være morsomt å se at det du underviser brukes og spesielt morsomt å se når det går riktig vei! Jeg har den siste tiden vært i to forhandlinger, som begge har endt veldig bra. I begge forhandlingene har jeg benyttet meg av «kunster» lært på din trening."
"Jeg brukte Roar som sparringspartner, og jeg syntes samtalene våre var enestående og vil fortsette å dra nytte av dem i fremtiden. Det er alltid godt å ha et speil holdt opp mot deg – det gjør selvrefleksjon enklere."
"Det var så fint for meg, arbeider for et handelsselskap fra neste år. Jeg ble klar over viktigheten av forberedelse og improvisasjon før jeg forhandler. Jeg vil definitivt knytte denne treningen til jobben min."
"Veldig fornøyde kunder/medlemmer etter treningen din (ryktene sier at flere påtroppende tvister ble løst ganske umiddelbart etterpå)."
Se alle omtaler