«Min foretrukne meklingsstil er en fasiliterende og interessebasert tilnærming, fordi jeg tror de beste og mest gjennomslagskraftige løsningene er de som oppnås av partene.» – Roar Thun Wægger.

Siste: « Intervju med oppgaveskriver Roar Thun Wægger og årets oppgaver »
15. mars 2019, Les artikkel her »

Om Roar Thun Wægger

Roar er fasilitator og mekler, og grunnlegger av Wægger Negotiation Institute – WNI i Oslo. Han etablerte WNI i September 2017 etter å ha arbeidet som advokat i nærmere 10 år.

Roar har levert en rekke kurs og workshops i forhandling, konflikthåndtering og innflytelse og påvirkningstrening til mange ulike klienter og i en rekke ulike format. Han bruker sin praktiske erfaring fra egne og andres saker til å presentere anerkjent og veletablert teori på en engasjerende og inspirerende måte for å møte kundenes behov.

Roar er lisensiert partner i Norge til det amerikanske forhandlings- og rådgivingsselskapet, Shapiro Negotiation Institute, Baltimore, USA, og han vil gjennomføre og tilrettelegge/fasilitere prosesser for klienter, slik at de mestrer sine vanskeligheter med bruk av The Power of Nice®.

Les om Shapiro Negotiation Institute her.

Klienthistorie

Fra 2008 har Roar arbeidet som advokat med spesialfelt innen individuell og kollektiv arbeidsrett, forhandlinger, rådgivning og treninger. Hans mål har alltid vært å legge til rette for at hans klienter har funnet så effektive løsninger som mulig, og å unngå de følelsesmessige sterke belastningene med rettssaker. Mange ganger har Roar blitt sitert på sitt utsagn “Jeg tar også saker til retten, men kun når det er nødvendig”. Hans mangeårige erfaring har lært ham at problemløsning og effektive forhandlinger produserer i de fleste tilfeller bedre resultater for klienten. Med hans erfaring fra jussen, forhandlinger, mekling, psykologi og kommunikasjon vil Roar være godt i stand til å bistå sine klienter effektivt.

Utdannelse fra:

INTERNASJONAL ERFARING

I flere år har Roar vært trener og rådgiver til det norske laget i verdens største forhandlingskonkurranse for juridiske studenter, the International Negotiation Competition – INC. Roar har også holdt foredrag for INC Master Class, vært dommer i både den internasjonale konkurransen i flere år, og i flere andre lands nasjonale konkurranser. I 2017 modererte han Master Class da INC ble holdt i Oslo. Sammen med flere samarbeidspartnere var han vertskap for deltakere fra 30 land, og de organiserte det største INC arrangementet noensinne.

Roar har også holdt workshops i forhandlinger rundt omkring i verden, i Russland, Japan, Sveits, Italia England og Brasil.

YRKESMESSIG BAKGRUNN

«Norges beste konfliktmeglere» – Finansavisen

Roar arbeidet i nærmere 10 år som seniorskattejurist på ulike områder i Skatteetaten. Han var også sentral tillitsvalgt for nærmere 800 skattejurister, og var med på store omorganiseringer i Skatteetaten. Roar var også da kjent for å få til det beste for sine medlemmer gjennom en samarbeidsorientert tilnærming med ledelsen for å utvikle og implementere en fundamental reorganisering.

Hans samarbeidsorienterte stil tok han med seg inn i arbeidet som advokat med spesialfelt innen arbeidsrett i juristenes egen interesse- og fagforening, Norges Juristforbund. I denne rollen var Roar en pådriver for å utvikle forhandlingstrening og innflytelsestrening for de tillitsvalgte, slik at de tillitsvalgte ute i virksomhetene, ville bli bedre i stand til å påvirke ledelsen og andre organisasjoner slik at de ville finne mer effektive og bedre løsninger gjennom konstruktive forhandlinger.

I en rekke år har Roar vært foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter – JUS i forhandlinger for andre jurister og advokater i offentlig og privat sektor Han var med i Advokatforeningens gruppe som utviklet mekling treningen for advokater i 2014-2015, og han er med som veileder i treningen av nye meklere. Roar er sertifisert mekler i Advokatforeningen og oppnevnt som eksternt rettsmekler (Se Eksternt rettsmeklingsutvalg) i Borgarting lagmannsrett og tingretter på Østlandet.

«Megling kan spare klientene for millioner, men det er langt mellom de virkelig gode meglerne.» – Finansavisen

Omtalt som en av Norges beste konfliktmeglere.

Roar har også en rolle som Universitetslektor på Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo hvor han foreleser i Konflikthåndtering. Roar er også assosiate til THE EUROPEAN INSTITUTE FOR CONFLICT RESOLUTION (IS A PRIVATE NON PROFIT ORGANIZATION), som driver meklingstrening og mekling i Hellas og en rekke land i samarbeid med ADR-ODR International.

Involvering i frivilling arbeid

Roar har også et sterkt engasjement i den amerikanske konflikthåndteringsorganisasjonen PeacePlayers International (PPI). Sammen med sin familie flyttet de til Kypros og arbeidet frivillig for PPI-Cyprus i ett år. Der hjalp de til å utvikle, og deltar fortsatt i et utvekslingsprogram med ungdommer fra alle PPI områder, Kypros, Nord-Irland, Israel og Sør-Afrika, og deres egen basketballklubb på Nesodden.