Omtaler.

Hva noen av våre kunder sier…

Les mer

«TAKK for ekstremt gode og kraftige midler som er morsomme å se fungere i det virkelige liv! Grunnen til at jeg skriver til deg er fordi jeg synes det må være morsomt å se at det du underviser brukes og spesielt morsomt å se når det går riktig vei! Jeg har den siste tiden vært i to forhandlinger, som begge har endt veldig bra. I begge forhandlingene har jeg benyttet meg av «kunster» lært på din trening.«

«Du har laget et fantastisk forhandlingskurs, som ble utført av deg på en veldig god måte. Veldig godt innhold, klart språk, mye plass til spørsmål og refleksjoner. Takk! Veldig bra. Jeg ble positivt overrasket – dette var en digital opplæring som overgikk mine forventninger.»

«Jeg brukte Roar som sparringspartner, og jeg syntes samtalene våre var enestående og vil fortsette å dra nytte av dem i fremtiden. Det er alltid godt å ha et speil holdt opp mot deg – det gjør selvrefleksjon enklere.»

«Det var så fint for meg, arbeider for et handelsselskap fra neste år. Jeg ble klar over viktigheten av forberedelse og improvisasjon før jeg forhandler. Jeg vil definitivt knytte denne treningen til jobben min.»

«Veldig fornøyde kunder/medlemmer etter treningen din (ryktene sier at flere påtroppende tvister ble løst ganske umiddelbart etterpå).»

«Jeg ønsker å takke for ditt lærerike, engasjerende og varme foredrag på advokatkurset i går, 25.01.2018. Konflikthåndtering og forhandlinger er et viktig tema som jeg tror og håper vil få en større plass i bevisstheten og hverdagen til den nye generasjon advokater, og det skal du være med på å ta æren for.»

«Jeg har hatt stor glede av din bistand. Din rolle og bistand var skjellsettende viktig for meg. Med ditt sterke engasjement motiverte og rettet du en svært dårlig fase og utvikling av livet mitt. Min positive situasjon i dag takker jeg kort og godt deg mye for!»

«Kurs med WNI gir en strukturert tilnærming til forhandlinger. Det kan være risikabelt å eksperimentere under en reell forhandlingssituasjon. Mengdetrening på kurs kombinert med konstruktiv, vennlig og ærlig tilbakemelding fra Roar Wægger har gjort at jeg er tryggere i forhandlingssituasjoner. Tre måneder etter kurs har jeg allerede hatt nytte av helt konkrete situasjoner og tips i forbindelse med reelle forhandlinger.»

«Kursene til Roar legger opp til deltagelse og engasjement! Det er godt faglig innhold, kombinert med at man selv kan være aktiv, bygge nettverk med andre deltagere og det settes av plass til gode diskusjoner. Kursene har både engasjert meg til å fortsette med det jeg driver med, men også inspirert meg til å gjøre nye ting og utfordre meg selv til å bli bedre innenfor området kurset omhandler. Kursene gir påfyll som benyttes i arbeidshverdagen!»

«Det var et veldig fint foredrag for oss! Vi lærte mange ting som ikke blir undervist i mitt land eller mitt universitet. Selv om vi hadde en tidsforskjell og forelesningen ble gjennomført gjennom skjermen, var Roars presentasjon virkelig lærerik.»

«Jeg har hatt gleden av å jobbe tett sammen med Roar med forberedelse og gjennomføring av forelesningene i konflikthåndtering ved Juridisk Fakultet, UiO. Han er en energigiver, inspirerende og tillitsfull samarbeidspartner. I tillegg en dyktig pedagog, og disse egenskapene gjør han også til en effektiv og god mekler og forhandler.»

«Web seminar som gir rom for å delta i forma av dialog og chat har fungert mye bedre enn forventet. Det gir lavere terskel for å delta, både ut fra tid og kostnad. Det er opp til en selv hva en får ut av kurset som ellers. Er man litt engasjert er det enklere enn en skulle tro å bygge relasjon og kontakt. Gruppearbeid med oppgaveløsning og en god gjennomgang med kurslederne, – der det også ble åpnet for erfaringsutveksling, – står til meget og gjorde at kursets teori ble knyttet opp mot det praktiske på en god måte.«

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Alt dette er nytt for meg. Jeg har lært mye av din utmerkede presentasjon.»

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Forhandlingskurset i Bergen var en unik opplevelse. Roar skaper en atmosfære av spenning, fokus, nysgjerrighet og grenseløst tillit, som allerede inspirerer til godt samarbeid før du faktisk begynner. Tusen takk!»

Videoattester fra en av våre kunder.

Les mer

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Kontakt oss