Rådgivning & Sparring.

I et trygt og konfidensielt miljø

Les mer

Hva gjør egentlig en forhandlingsrådgiver?

Forhandlingsrådgivningen vi yter er å rådgi deg som individ og deres som organisasjon om deres forhandlingsprosesser.

Det er tre kjerneaspekter knyttet til vår forhandlingsrådgivning:

Vi forhandler i utgangspunktet ikke på dine vegne, men gir i stedet sparring bak kulissene.

Vi forhandler i utgangspunktet ikke på dine vegne, men gir i stedet sparring bak kulissene.

Vi har to mål – å skape et bedre resultat og å utvikle deres organisasjon som forhandlere.

Vi har to mål – å skape et bedre resultat og å utvikle deres organisasjon som forhandlere.

Vi gjennomfører en prosess, gir råd gjennom hele forhandlingen og reflekterer over resultatet.

WNI blir spurt og kan komme inn når en forhandling har gått inn i et blind-spor eller kjørt seg fast, for å forsøke å rette opp prosessen og innholdet. Det er da som oftest et stort tidspress, så dette er unntakstilfeller. De beste partnerskapene skapes når du som kunde henter oss inn tidlig og vi sammen har tid til å lage strategien og tidslinjene fra for-forhandlingene til gjennomføring av avtalen.

Vi gjennomfører en prosess, gir råd gjennom hele forhandlingen og reflekterer over resultatet.

Det kan være mange situasjoner med en kollega, en forretningspartner, en motpart i en kommende forhandling eller et familiemedlem du synes er vanskelig å håndtere.

Kanskje du gjenkjenner en utfordrende kommunikasjonsdynamikk som hender med deg i en rekke ulike sammenhenger, og som du ikke ser ut til å ta håndtere på den mest egnede måten. Mange synes det er relativt enkelt å forhandle på vegne av andre, men sliter når det gjelder å ta opp og/eller forsvare forhold som angår dem selv.

Kanskje en kollega eller du kan bruke WNIs skreddersydde sparring og rådgivning til en spesielt krevende forhandling eller vanskelig samtale, eller kanskje det har vært en pågående dynamikk på arbeidsplassen eller familien din som du vil ta opp, men føler deg fastlåst. Kanskje du befinner deg i noen sammenhenger så overveldet av følelser at det er vanskelig å lytte eller være produktiv, slik at du enten bare «gjemmer» deg eller blåser ukontrollert ut.

WNI kan hjelpe!

WNI er her for å hjelpe deg med en en-til-en sparring eller rådgivning i et trygt og konfidensielt miljø.

Noen av våre kunder er interessert i et utvidet rådgivende engasjement fordi de er i en lederstilling der de kontinuerlig arbeider med personal- eller ledelsesproblemer.

Andre kunder ønsker et mer kortsiktig en-til-en sparringsforhold på et bestemt forhandlings- eller konfliktløsningsproblem. Kanskje en bestemt ferdighet de ønsker å utvikle, eller en bestemt avtale som de forbereder seg på.

I disse situasjonene utforsker vi med kundene for å identifisere deres mål, mulige årsaker til problemet, vi søker etter spesifikke strategier, deltar i øvelser for å trene og om nødvendig simuleringstreninger med klienten, og identifiserer personlige tilnærminger for å forbedre den mellommenneskelige tilliten og målrettede tilnærming for suksess.

Klienter rapporterer høy tilfredshet med denne sparringen på særlig 3 måter:

  1. En større følelse av sikkerhet og autonomi når de arbeider med krevende situasjoner
  2. En sterkere følelse av kunnskap og tillit til å lede, forhandle og håndtere viktige samtaler, og
  3. En arena der de føler seg trygge på å diskutere bekymringer med en objektiv tredjepart som kan sparre med ideer gjennom ærlig samtale og konstruktive tilbakemeldinger.

WNI tilbyr konsulenttjenester til enten mindre grupper i organisasjonen eller kanskje til hele organisasjonen.

Kanskje du vil designe eller revidere bedriftens tvisteløsningssystem, opprette en prosess for å løse interne kommunikasjonsutfordringer, eller kanskje gruppen din ønsker sparring før du står overfor en utfordrende forhandling?

WNI kan hjelpe!

Founder and CEO of WNi, Roar Thun Wægger
Christopher Olsson Loenes is a facilitator, advisor, and SIMI certivied mediator.
Venera Kusari is a peacebuilding professional conflict practitioner, researcher, trainer, and manager of projects in the field of humanitarian, human rights, and social development.
Adrian Martin is currently a law student at the University of Oslo.
Peder Grennes Hallin is currently a law student at UiO, where he is getting his master’s degree in law.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Kontakt oss