Referanser

Knut Egil Vedvik

Partner i Sherpa Marketing AS

I mitt arbeide oppsto det et vanskelig ”case” hvor behovet for en profesjonell aktør ble aktuelt. Jeg hadde hørt om Wægger Negotiation Institute, og visste litt om hans arbeidsmetoder. 

Mitt behov var at saken ikke skulle skalere, og finne den beste løsningen det var mulig å oppnå. Møte med Roar Wægger i denne sammenhengen ble lærerik og utfallet ble over all forventning.
Jeg opplevde at min komfortsone ble utfordret, og valget mellom å stole på min egen intuisjon eller Roar sin forutsigbare innsikt i forhandling ble avgjørende.

Oppsummert vil jeg si jeg oppnådde et meget godt resultat – samtidig som min motpart følte seg som en vinner. Det å lande et vanskelig case og gjøre det på en måte som motparten fikk respekt for, gjorde at vi kunne beholde en god relasjon. Og det å beholde en god relasjon skal man aldri undervurdere, noe jeg fikk erfare nettopp i dette tilfelle.

Det er lite strategisk å ”snakke fra levra”. Tvert imot å lytte til folk som kan sitt spesialfelt, kan jeg skrive under på ga utrolig gode resultater. Har du et vanskelig case - så har Roar kunnskap i forhandling som de fleste av oss ikke har selv. Fordi det er hans spesialfelt. Kan anbefales på det varmeste!