Stillhet er et effektivt og nyttig verktøy i forhandlinger

Stillhet er et effektivt og nyttig verktøy i forhandlinger.

Forrige uke WNIs grunnlegger Roar Wæggers artikkel, How to use silence to your advantage in the negotiation, ble publisert i Brainz Magazine hvor han bidrar som Senior Executive Contributor.


Folk føler seg ofte engstelige og ukomfortable med stillhet i forhandlinger, spesielt under digitale forhandlinger. Stillhet kan imidlertid bryte blindveier, gi forhandlere tid til å tenke og reflektere, fremme lytting og lede til bedre resultater i forhandlinger. Aktiv lytting er avgjørende for effektive forhandlinger, og stillhet kan tillate den andre parten å føle seg hørt og forstått. Ved å lytte aktivt, stille åpne spørsmål og være komfortabel med stillhet, kan forhandlere øke sjansene for å møte nye ideer og informasjon og oppdage subtile signaler, noe som fører til bedre resultater.

Les hele artikkelen hos Brainz Magazine.