WNIs Christopher O. Loenes er nå godkjent mekler nivå 4

Christopher hos WNI er nå godkjent mekler nivå 4

WNI ønsker å gratulere vår egen Christopher Olsson Lønes med nylig godkjent nivå 4 sertifisering hos Singapore International Mediation Institute (SIMI), hvilket er unikt sett med norske øyne.

Christopher har omfattende erfaring med online mekling og tilbyr tjenestene sine globalt, inkludert meklinger utenfor Norge. Han har meklet i over 150 saker, inkludert familie-, avtale- og internasjonale kommersielle tvister. Christophers meklingsstil er fasiliterende, og han følger SIMIs yrkesetiske standard og den europeiske yrkesetiske standarden for meklere.

Les mer, og se Christopher sin mekler-profil på SIMI sine nettsider.