Språk og mekling

sprakkunnskaper og mekling, hvor viktig er det?

I dette symposiet ledet av Mediator Vikram, diskuterer grunnlegger og CEO i 360 Smart Lingo, Reem Elkady og WNI-gründer Roar Thun Wægger viktigheten av samarbeidet mellom tolker og meklere i flerspråklige meklinger.

Mekling er et effektivt konfliktløsningsalternativ, og meklingskompetanse kan brukes til å skape gode løsninger mellom parter som ønsker å inngå et samarbeid. I flerspråklige konflikter og forhandlinger er språkkunnskaper viktige for å sikre at kommunikasjonen mellom partene blir så god som mulig og at som blir uttalt blir forstått slik den er ment.

Se mer om dette tema i samtalen mellom Reem Elkady og Roar Wægger i Mediator Vikrams symposium #7 nedenfor: