Bli en mester i forhandling ved å bruke kraften til dyslektisk tenkning

Bli en mester i forhandling ved å bruke kraften til dyslektisk tenkning

For 3 dager siden ble WNI-grunnlegger Roar Thun Wæggers artikkel, «The Power of Dyslexic Thinking«, publisert i Brainz Magazine, hvor han bidrar som Senior Executive Contributor.


Verdsett tenkemåten til dyslektikere, og du vil oppdage at du vil få en utvidet verktøykasse til å utvikle fremtidens kompetansebehov. Din vei til å bli en mester i forhandling begynner med å anerkjenne kraften som ligger i den unike kognitive evnen og utnytt den til din fordel.

Parallellene mellom dyslektisk tenkning og ferdighetene som er nødvendige for å bli en dyktig forhandler

I en verden der evnene til innovasjon og tilpasning er mer verdifulle enn noen gang, de unike tenkeferdighetene /-måtene assosiert med dysleksi er sett på som uvurderlige styrker.

«This Is Dyslexia» en enestående bok som kaster lys på disse evnene, avslører at dyslektisk tenkning ikke er en hindring; det er en superkraft.

Jeg leste denne enestående boken etter at et av mine barn fikk påvist å være dyslektiker, og i denne artikkelen vil jeg utforske de utrolige ferdighetene som dyslektikere har — ferdigheter som visualisering, forestilling, kommunikasjon, resonnering, evnen til å se koblinger og sammenhenger, og utforskning — og hvorfor de i økende grad er anerkjent og verdsatt i fremtidens arbeidsliv. I tillegg vil jeg trekke paralleller mellom disse ferdighetene og de som trengs å bli utviklet for å bli en dyktig forhandler.

Jeg er grunnlegger av en forhandlingstrening og rådgivningsfirma, Wægger Negotiation Institute, og etter at jeg lærte mer om disse kognitive styrkene så jeg hvordan den tilpassede forhandlingstreningen vi tilbyr kan utnytte og forsterke disse ferdighetene og gjøre deg til en ekstraordinær dyktig forhandler.

Dyslektisk tenkning: En skattkiste av ferdigheter

En av disse ferdighetene er visualisering: De som tenker som dyslektikere utmerker seg ved at de tenker i bilder, en ferdighet som gjør dem bedre i stand til å se det store bilde. Ifølge boken «This Is Dyslexia», er 75 prosent av dyslektikere over gjennomsnittet når det gjelder å kunne visualisere. De har en enestående evne til å visualisere konsepter, noe som er en kritisk ferdighet i problemløsning når du forhandlinger og i innovasjon for å kunne søke etter gjensidige gevinster.

En annen skatt er evnen til å kunne forestille: Som Albert Einstein engang sa, «Det ekte tegnet på intelligens er ikke kunnskap, men forestilling». Dyslektikere er ofte kjent for å ha en levende fantasi. F. Scott Fitzgerald, velkjent forfatter av blant annet of «The Great Gatsby» sa engang, «Testen på en førsteklasses intelligens er evnen til å holde to motsatte ideer i tankene samtidig og fortsatt beholde evnen til å fungere.» Dyslektikere kan bedre enn mange andre se for seg flere muligheter samtidig, noe som gjør dem bedre til å søke etter kreative løsninger. En vesentlig fordel i søken etter å kunne løse problemer rundt forhandlingsbordet.

Alle kommuniserer hele tiden, og en tredje ferdighet er kommunikasjon: Dysleksi utfordrer ofte enkeltpersoner til å bli effektive kommunikatorer som de lærer å formulere sine tanker klarere, og når du ønsker å samarbeide med den andre siden i en forhandling så trenger du ferdigheter i å uttrykke ideene dine klart og tydelig. Dette er grunnen til at effektive kommunikasjonsferdigheter er uunnværlig for forhandlere, og ledere, som skal selge sine ideer overbevisende. Entreprenøren Richard Branson, selv dyslektiker og en av dem som fronter boken «This Is Dyslexia,» er kjent for følgende utsagn, «kommunikasjon er den viktigste ferdigheten enhver leder kan ha.»

Å utforske er den neste ferdigheten jeg vil fremheve. Dyslektikere har en naturlig nysgjerrighet og et ønske om å utforske ulike perspektiver. Denne egenskapen ligner egenskapene som kreves for effektiv forhandling — Åpenhet og vilje til å utforske ved å stille flere spørsmål i søket etter nye muligheter.

I tillegg er det evnen til å forstå mønstre og vurdere muligheter – resonnement: Dyslektikere er naturlige problemløsere. De er naturlig gode til «going to the balcony» – trekke seg ut ifra og få avstand til detaljene og kunne se det store bildet. En viktig ferdighet i forhandlinger.

Et godt eksempel på dette er fra episoden, Reading the Room, i podkasten «Agility at Work: One Step Ahead«. Erin Egan, en forhandler, er gjesten. Hun forteller om sine læringsutfordringer, om sin dysleksi, og hvordan hun utviklet evnen til å lese rommet. Hennes evne til å lese mellommenneskelig dynamikk. Hun forklarer hvordan denne ferdigheten med å lese rommet har gitt henne et stort fortrinn ved forhandlingsbordet. “Jeg elsker det ukjente. Jeg elsker tvetydigheten,” sier hun. “Jeg liker å måtte lese folk, og de mange vendingene du går gjennom og prøver å finne en vei der du får det du vil ha, og for å hjelpe den andre siden med å finne det de vil ha. Det synes jeg er uendelig fascinerende!” Kilden til hennes dyktighet stammer fra noe som mange vil se på som en ulempe, men Erin gjorde dysleksien til sin fordel. Deres unike tenkemåte oppfordrer dem til å nærme seg utfordringer med innovative løsninger, mye som den avdøde Steve Jobs, som erklærte, «Innovasjon skiller mellom en leder og en følger.»

En annen ferdighet i skattkisten er å koble sammen: Dyslektiskere er flinke til å lage forbindelser som andre kan overse. Deres ferdigheter i å forstå seg selv, empati og påvirke andre er sterke. Dyslektiske individer utvikler ofte sterk empati når de navigerer i en verden som ikke alltid imøtekommer deres unike behov. Gode forhandlere utvikler sine empatiske ferdigheter for å forstå den andre partens perspektiver og bygge meningsfulle forbindelser. 80 prosent av dyslektikere er over gjennomsnittet dyktige til å koble sammen. Deres helhetlige tenkning gir dem muligheter til å se forholdet mellom tilsynelatende ikke-relaterte ideer, en ferdighet som er avgjørende for vellykkede forhandlinger.

Ytterligere to paralleller mellom dyslektisk tenkning og ferdighetene som kreves for å være en førsteklasses forhandler er tilpasningsevne og motstandskraft.

Tilpasningsevne: Akkurat som dyslektiske tenkere tilpasser seg ulike læringsmiljøer; Gode forhandlere må tilpasse sine strategier for å passe hver forhandlings unike kontekst.

For ikke å glemme ferdighetene til motstandskraft: Å overvinne utfordringer er et kjennetegn på dyslektisk tenkning, og motstandskraft er like viktig i forhandlingsverdenen hvor innsatsen ofte er høy.

Dyslektisk tenkning: Fremtidens kompetanse

I en stadig mer kompleks og dynamisk verden blir ferdighetene som ligger i dyslektisk tenkning ettertraktet som aldri før. I to forskningsrapporter (Value of Dyslexia 1: and 2: Dyslexic strengths and the changing world of work) fra EY i 2018 og 2019 fant de at dyslektisk tenkning og ferdighetene ved disse var en eksakt match fra hva World Economic Forum presenterte som ferdigheter i fremtiden. Evnen til å bruke skatteferdighetene jeg fremhevet er alle viktige kvaliteter for å utvikle seg i fremtidens arbeidsmarked. Etter hvert som bedrifter utvikler seg og innoverer, er disse ferdighetene avgjørende for problemløsing, fremme kreativitet og for å kunne holde seg foran konkurrentene.

Forhandlingsferdigheter er viktige ferdigheter for morgendagens arbeidere.

Omfavner dyslektisk tenkning

I en verden der mangfold av tanker fremheves, dyslektisk tenkning står som et lysende eksempel på hvordan unike kognitive evner kan tilby nye perspektiver og drive innovasjon. Når vi ser mot fremtiden, er det klart at ferdighetene knyttet til dyslektisk tenkning ikke bare er etterspurt, men også avgjørende for å trives i en verden med rask forandring. Enten du er en gründer som Richard Branson, en innovatør som Steve Jobs, eller en kreativ historieforteller som F. Scott Fitzgerald, husk at din unike tenkestil er en superkraft som venter på å bli utnyttet.

Kontakt WNI

Ring oss (+47) 48 15 80 35

Send oss en e-post roar@wni.as

Gå til kontaktskjema

Sjekk også den originale artikkelen på Brainz Magazines hjemmeside.